Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.10.2014

I augusti 2014 visade bytesbalansen underskott, nettokapitalutflöde från Finland till utlandet

I augusti 2014 visade Finlands bytesbalans ett litet underskott. Den finansiella balansen visade ett nettokapitalutflöde från Finland till utlandet.

Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,02 miljarder euro i augusti. När det gäller underposterna i bytresbalansen var handelsbalansen enligt betalningsbalansen nästan i balans och kontot för primära inkomster visade ett överskott på 0,2 miljarder euro, medan tjänstebalansen och kontot för sekundära inkomster visade ett underskott. Vid motsvarande tidpunkt året innan gav bytesbalansen ett överskott på 0,02 miljarder euro. Den glidande summan för 12 månader i bytesbalansen visade ett underskott på 4,2 miljarder euro.

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finansiell balans och utlandsställning

I augusti var nettokapitalutflödet från Finland 1,8 miljarder euro. I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,2 miljarder euro. Nettokapitalutflödet i form av portföljinvesteringar uppgick till 2,5 miljarder euro, medan portföljtillgångarna ökade med 1,0 miljarder euro och portföljskulderna minskade med 1,5 miljarder euro. Övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter, resulterade i ett inflöde på 0,6 miljarder euro.

I slutet av augusti 2014 uppgick nettoställningen till 8,2 miljarder euro. Finländarnas fordringar på utlandet uppgick till 702,1 miljarder euro och skulder till utlandet till 693,9 miljarder euro.

Uppgifterna för september 2014 publiceras 14.11.2014.

Finlands nettoställning mot utlandet

Finlands nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/08/mata_2014_08_2014-10-15_tie_001_sv.html