Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09
Kontotransaktion                    
Tillgångar Totalt -339 -3 651 -1 875 -4 257 680 -3 912 -9 791 919 -3 538
1. Direktinvesteringar 832 -894 -464 -597 293 -896 139 95 544
1.1 Eget kapital 734 589 144 -1 253 141 576 1 060 282 471
1.2 Övrigt kapital 98 -1 483 -608 656 152 -1 472 -921 -188 73
2. Portföljinvesteringar -1 389 3 099 -947 6 111 4 454 1 717 -898 954 1 077
2.1 Aktier 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 59 -16 -877
2.2 Masskuldebrev -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -556 950 1 311
2.3 Penningmarknadsinstrument 627 517 -161 858 -127 91 -401 20 644
3. Övriga investeringar 4 258 -2 418 6 305 -4 552 2 288 -1 364 -5 039 4 175 2 269
4. Finansiella derivat -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 394 -3 983 -4 316 -7 274
5. Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155
Skulder Totalt 7 220 -7 436 1 718 406 -1 021 -3 641 -8 075 -1 171 -3 798
1. Direktinvesteringar 865 2 100 3 227 4 423 -1 593 -1 054 1 731 -139 1 020
1.1 Eget kapital 172 172 172 4 209 -985 -1 984 1 592 94 90
1.2 Övrigt kapital 693 1 928 3 055 214 -607 929 139 -233 930
2. Portföljinvesteringar 4 684 3 849 -680 642 2 734 -1 422 213 -1 532 -1 295
2.1 Aktier 1 983 435 -170 306 893 781 312 281 -1 494
2.2 Masskuldebrev 1 428 4 457 2 051 113 670 -1 782 294 -358 -401
2.3 Penningmarknadsinstrument 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392 -1 455 600
3. Övriga investeringar 5 621 -10 037 6 073 355 4 685 2 241 -6 444 4 605 3 629
4. Finansiella derivat -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 406 -3 575 -4 105 -7 153
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2014, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/09/mata_2014_09_2014-11-14_tau_003_sv.html