Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2014

I september 2014 visade bytesbalansen ett överskott, exportvärdet ökade

I september visade bytesbalansen ett överskott, exportvärdet inom varuhandeln steg från september året innan

Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,6 miljarder euro i september, vilket berodde på en positiv handelsbalans. Värdet av Finlands varuexport ökade på månadsnivå, men bytesblansens glidande summa för 12 månader visade ett fortsatt underskott på 3,4 miljarder euro. Värdet av varuexporten var i september 5,2 miljarder euro, medan det i september året innan var 4,6 miljarder euro. Varuimporten enligt betalningsbalansen sjönk med 6 procent från september året innan. Tjänstebalansen visade ett underskott på 0,1 miljarder euro. När det gäller övriga underposter i bytesbalansen visade de primära inkomsterna ett överskott på 0,3 miljarder euro medan kontot för sekundära inkomster visade ett underskott på 0,2 miljarder euro.

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finansiell balans och utlandsställning

I september var nettokapitalutflödet från Finland 0,3 miljarder euro. I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 0,5 miljarder euro. Portföljinvesteringarna genererade ett nettokapitalutflöde på 2,4 miljarder euro. Övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter, resulterade i ett inflöde på 1,4 miljarder euro.

I slutet av september 2014 uppgick nettoställningen till 9,2 miljarder euro. De utländska fordringarna på Finland uppgick till 713,9 miljarder euro och de finländska på utlandet till 704,7 miljarder euro.

Uppgifterna för oktober 2014 publiceras 15.12.2014.

Finlands nettoställning mot utlandet

Finlands nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (290,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/09/mata_2014_09_2014-11-14_tie_001_sv.html