Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3
Inkomster 1. Bytesbalans 22 657 23 485 21 676 23 465 22 897
1.1 Varor 13 529 14 221 13 194 14 495 13 679
1.2.3 Transport 5 505 5 427 4 872 4 765 5 442
1.3 Primära inkomster 3 347 3 556 3 347 3 922 3 466
1.4 Sekundära inkomster 276 280 263 284 310
Utgifter 1. Bytesbalans 22 802 23 732 23 126 24 874 22 837
1.1 Varor 14 031 14 056 13 543 14 054 13 459
1.2.3 Transport 5 545 5 932 5 235 5 568 5 501
1.3 Primära inkomster 2 369 3 079 2 966 4 362 3 326
1.4 Sekundära inkomster 857 665 1 382 890 551
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014, Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_001_sv.html