Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin 639 529 642 994 659 443 683 453 711 340
S11 Icke-finansiella företag 129 509 126 831 128 501 126 361 127 292
S121 Centralbanken 39 709 42 650 40 886 39 949 33 542
S122 Övriga monetära finansinstitut 242 665 239 904 246 708 260 840 289 902
S123 Penningmarknadsfonder 2 015 2 135 2 095 1 909 2 287
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 52 842 54 404 56 808 60 078 61 560
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 16 559 16 990 18 066 19 389 20 561
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 24 278 25 207 25 394 24 869 24 751
S1311 Staten 18 071 19 069 20 490 22 566 21 168
S1313 Lokalförvaltning 386 355 366 398 406
S1314 Socialskyddsfonder 101 692 103 000 107 264 113 807 116 353
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 10 703 11 724 11 714 12 117 12 331
Skulder S1 Totala ekonomin 624 494 629 577 650 252 674 789 701 791
S11 Icke-finansiella företag 166 885 167 709 173 464 176 810 181 264
S121 Centralbanken 2 745 2 008 2 038 1 757 1 760
S122 Övriga monetära finansinstitut 315 366 317 260 323 153 338 949 361 693
S123 Penningmarknadsfonder -44 -14 8 7 -9
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 16 095 16 906 17 120 18 394 17 558
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 22 442 23 512 26 575 27 369 28 756
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 002 3 105 3 268 3 176 3 290
S1311 Staten 91 579 93 577 98 376 101 891 102 662
S1313 Lokalförvaltning 2 499 2 324 2 231 2 232 2 237
S1314 Socialskyddsfonder 2 930 2 175 3 005 3 191 1 567
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 997 1 014 1 014 1 014 1 014
Netto S1 Totala ekonomin 15 035 13 417 9 191 8 664 9 549
S11 Icke-finansiella företag -37 376 -40 878 -44 962 -50 449 -53 971
S121 Centralbanken 36 965 40 642 38 847 38 192 31 782
S122 Övriga monetära finansinstitut -72 701 -77 356 -76 445 -78 110 -71 791
S123 Penningmarknadsfonder 2 059 2 149 2 088 1 902 2 296
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 36 747 37 498 39 688 41 684 44 003
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 783 -5 797 -7 358 -6 809 -7 008
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 21 276 22 102 22 125 21 693 21 461
S1311 Staten -73 508 -74 508 -77 887 -79 324 -81 494
S1313 Lokalförvaltning -2 113 -1 969 -1 865 -1 835 -1 831
S1314 Socialskyddsfonder 98 762 100 825 104 259 110 616 114 785
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 9 706 10 709 10 700 11 103 11 317
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_003_sv.html