Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/09 2014/10
1. Bytesbalans -2 685 -2 648 706 555
1.1 Varor 83 588 524 308
1.2 Tjänster -1 662 -1 473 -34 63
1.3 Primära inkomster 1 413 588 296 312
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 352 -81 -128
2. Kapitalbalans 184 143 12 12
3. Finansiell balans -3 676 -1 555 172 904
3.1 Direktinvesteringar 2 955 -9 723 -523 306
3.2 Portföljinvesteringar -5 422 13 972 2 373 902
3.3 Övriga investeringar 195 -5 162 -1 372 -325
3.4 Finansiella derivat -2 172 -892 -152 36
3.5 Valutareserv 768 250 -155 -16
4. Restpost -1 176 950 -546 338
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_004_sv.html