Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/09 2014/10
1. Bytesbalans -2 685 -2 648 706 555
1.1 Varor 83 588 524 308
1.2 Tjänster -1 662 -1 473 -34 63
1.3 Primära inkomster 1 413 588 296 312
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 352 -81 -128
2. Kapitalbalans 184 143 12 12
3. Finansiell balans -3 676 -1 555 172 904
3.1 Direktinvesteringar 2 955 -9 723 -523 306
3.2 Portföljinvesteringar -5 422 13 972 2 373 902
3.3 Övriga investeringar 195 -5 162 -1 372 -325
3.4 Finansiella derivat -2 172 -892 -152 36
3.5 Valutareserv 768 250 -155 -16
4. Restpost -1 176 950 -546 338
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_004_sv.html