Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
1. Bytesbalans -568 -250 -661 -1 156 -208 -57 -754 99 702 381 326
1.1 Varor -347 17 -18 -176 512 105 -240 -65 524 177 58
1.2 Tjänster -118 -118 -127 -269 -277 -256 -28 3 -34 46 82
1.3 Primära inkomster 270 224 -142 -508 -241 296 -405 242 292 287 314
1.4 Sekundära inkomster -373 -373 -373 -202 -202 -202 -81 -81 -81 -128 -128
2. Kapitalbalans 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3. Finansiell balans -7 617 3 725 -3 546 -4 671 1 689 84 -1 696 2 033 154 899 1 059
3.1 Direktinvesteringar -41 -2 991 -3 676 -5 006 1 890 556 -1 592 171 -541 302 741
3.2 Portföljinvesteringar -6 117 -751 -264 5 447 1 707 3 196 -1 112 2 486 2 373 902 -3 183
3.3 Övriga investeringar -1 369 7 556 261 -4 908 -2 402 -3 684 1 424 -430 -1 372 -325 4 061
3.4 Finansiella derivat -49 -30 44 -76 533 -10 -408 -207 -152 36 -490
3.5 Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70
4. Restpost -7 060 3 963 -2 898 -3 527 1 885 129 -955 1 921 -560 507 721
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2014, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_001_sv.html