Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12
Kontotransaktion                    
Tillgångar Totalt -4 267 669 -3 900 -9 765 860 -3 582 -16 354 -7 323 -10 103
1. Direktinvesteringar -605 281 -798 174 90 540 469 -1 721 2 717
1.1 Eget kapital -1 272 131 676 1 094 278 467 120 -328 1 608
1.2 Övrigt kapital 667 150 -1 475 -920 -188 74 349 -1 394 1 109
2. Portföljinvesteringar 6 111 4 454 1 717 -898 954 1 077 670 -483 -1 111
2.1 Aktier 2 344 2 290 -40 59 -16 -877 1 159 -1 964 -526
2.2 Masskuldebrev 2 908 2 291 1 666 -556 950 1 311 -609 1 578 288
2.3 Penningmarknadsinstrument 858 -127 91 -401 20 644 120 -97 -873
3. Övriga investeringar -4 553 2 289 -1 365 -5 048 4 175 2 260 -7 274 3 276 -5 590
4. Finansiella derivat -5 090 -6 314 -3 478 -3 983 -4 371 -7 304 -10 203 -8 324 -6 303
5. Valutareserv -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70 183
Skulder Totalt 404 -1 020 -3 984 -8 069 -1 173 -3 736 -17 254 -5 073 -13 682
1. Direktinvesteringar 4 400 -1 610 -1 355 1 765 -82 1 080 166 927 1 044
1.1 Eget kapital 4 186 -1 021 -2 267 1 626 151 150 135 87 288
1.2 Övrigt kapital 214 -589 912 139 -233 930 31 840 756
2. Portföljinvesteringar 663 2 746 -1 480 213 -1 532 -1 296 -232 3 037 -2 226
2.1 Aktier 306 893 781 312 281 -1 494 -1 647 945 -156
2.2 Masskuldebrev 134 682 -1 840 294 -358 -402 1 445 80 -1 886
2.3 Penningmarknadsinstrument 223 1 171 -421 -392 -1 455 600 -29 2 012 -184
3. Övriga investeringar 355 4 691 2 319 -6 472 4 604 3 632 -6 949 -1 191 -6 129
4. Finansiella derivat -5 015 -6 847 -3 468 -3 575 -4 163 -7 153 -10 239 -7 846 -6 371
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2014, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_003_sv.html