Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/11 2014/12
1. Bytesbalans -2 377 -2 213 168 86
1.1 Varor 83 686 62 135
1.2 Tjänster -1 663 -1 160 84 -66
1.3 Primära inkomster 1 721 611 150 145
1.4 Sekundära inkomster -2 520 -2 352 -128 -128
2. Kapitalbalans 198 145 12 13
3. Finansiell balans -6 349 -7 612 -2 249 3 579
3.1 Direktinvesteringar 1 051 -11 895 -2 648 1 674
3.2 Portföljinvesteringar -5 241 5 462 -3 520 1 115
3.3 Övriga investeringar -389 -244 4 467 538
3.4 Finansiella derivat -2 540 -729 -478 68
3.5 Valutareserv 768 -207 -70 183
4. Restpost -4 169 -5 544 -2 429 3 480
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_004_sv.html