Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/11 2014/12
1. Bytesbalans -2 377 -2 213 168 86
1.1 Varor 83 686 62 135
1.2 Tjänster -1 663 -1 160 84 -66
1.3 Primära inkomster 1 721 611 150 145
1.4 Sekundära inkomster -2 520 -2 352 -128 -128
2. Kapitalbalans 198 145 12 13
3. Finansiell balans -6 349 -7 612 -2 249 3 579
3.1 Direktinvesteringar 1 051 -11 895 -2 648 1 674
3.2 Portföljinvesteringar -5 241 5 462 -3 520 1 115
3.3 Övriga investeringar -389 -244 4 467 538
3.4 Finansiella derivat -2 540 -729 -478 68
3.5 Valutareserv 768 -207 -70 183
4. Restpost -4 169 -5 544 -2 429 3 480
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_004_sv.html