Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tillgångar 1. Finansiell balans 42 957 1 617 80 782 18 621 -90 679 -59 381
1.1 Direktinvesteringar -2 370 11 217 -2 532 6 523 -5 536 -1 375
1.1.1 Eget kapital 5 636 5 166 466 3 390 -4 196 1 111
1.1.2 Övrigt kapital -8 006 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 485
1.2 Portföljinvesteringar 26 560 21 044 4 218 15 831 8 445 13 546
1.2.1 Aktier 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 798
1.2.2 Masskuldebrev 11 740 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215
1.3 Finansiella derivat 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -65 928 -68 956
1.4 Övriga investeringar 8 577 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 389
1.5 Valutareserv 614 -1 619 378 532 769 -207
Skulder 1. Finansiell balans 48 165 -1 574 89 077 35 570 -83 440 -50 986
1.1 Direktinvesteringar -5 943 9 097 -4 302 3 885 -3 844 11 177
1.1.1 Eget kapital 590 6 052 571 1 307 931 3 459
1.1.2 Övrigt kapital -6 532 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 718
1.2 Portföljinvesteringar 20 008 11 164 12 169 25 158 12 279 8 927
1.2.1 Aktier -458 -974 -705 2 416 2 730 2 799
1.2.2 Masskuldebrev 11 834 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 12 -784
1.3 Finansiella derivat 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 408
1.4 Övriga investeringar 22 293 36 660 84 963 11 344 -27 980 -2 682
1.5 Valutareserv . . . . . .
Netto 1. Finansiell balans -5 208 3 191 -8 295 -16 949 -7 239 -8 395
1.1 Direktinvesteringar 3 573 2 120 1 770 2 638 -1 693 -12 552
1.1.1 Eget kapital 5 047 -887 -105 2 083 -5 127 -2 349
1.1.2 Övrigt kapital -1 474 3 007 1 876 555 3 435 -10 203
1.2 Portföljinvesteringar 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 4 619
1.2.1 Aktier 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 359 1 000
1.2.2 Masskuldebrev -95 -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999
1.3 Finansiella derivat -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 033 -547
1.4 Övriga investeringar -13 716 -7 314 -1 353 -9 688 -448 293
1.5 Valutareserv 614 -1 619 378 532 769 -207
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2014, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tau_002_sv.html