Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inkomster Europa 1. Bytesbalans 52 319 58 722 64 075 65 950 67 508 68 979
  1.1 Varor 32 468 35 822 39 704 40 166 40 145 40 457
1.2 Tjänster 10 241 10 875 11 958 13 514 14 580 13 885
1.3 Primära inkomster 9 216 11 473 11 922 12 049 11 908 13 817
1.4 Sekundära inkomster 394 552 490 . 875 820
Afrika 1. Bytesbalans 1 899 2 309 2 035 2 779 2 284 2 250
1.1 Varor 1 123 1 360 1 270 1 691 1 322 1 473
1.2 Tjänster . . . 1 036 . 614
1.3 Primära inkomster -14 17 29 51 122 129
1.4 Sekundära inkomster . . . . 34 34
Amerika 1. Bytesbalans 7 384 8 054 9 020 10 492 10 073 10 814
1.1 Varor 5 299 5 547 5 167 6 246 6 303 6 571
1.2 Tjänster 1 391 1 671 2 130 2 662 2 535 2 762
1.3 Primära inkomster 684 822 1 291 1 055 1 156 1 407
1.4 Sekundära inkomster . . 433 529 79 74
Asien 1. Bytesbalans 14 971 16 402 14 678 12 909 13 156 12 508
1.1 Varor 6 316 7 840 7 914 7 978 8 340 8 063
1.2 Tjänster 6 841 6 513 5 496 4 332 3 966 3 529
1.3 Primära inkomster 1 812 2 045 1 265 588 754 827
1.4 Sekundära inkomster . . . . 96 89
Australien Oceanien och övriga territorier 1. Bytesbalans 912 1 018 1 018 1 073 846 831
1.1 Varor 401 503 723 718 582 542
1.2 Tjänster 424 411 207 245 171 180
1.3 Primära inkomster 87 104 87 108 86 103
1.4 Sekundära inkomster . . . . 8 6
Världen 1. Bytesbalans 78 529 87 874 92 785 95 541 94 382 95 880
1.1 Varor 45 629 51 472 55 653 56 878 56 777 57 184
1.2 Tjänster 20 288 20 992 21 191 22 360 22 282 21 187
1.3 Primära inkomster 11 820 14 489 14 610 14 694 14 097 16 354
1.4 Sekundära inkomster 793 921 1 331 1 608 1 227 1 156
Utgifter Europa 1. Bytesbalans 58 831 67 701 76 994 78 872 77 954 76 692
1.1 Varor 35 407 41 997 48 310 48 992 49 681 48 854
1.2 Tjänster 14 161 14 303 15 328 17 670 17 737 17 007
1.3 Primära inkomster 7 647 9 845 11 552 11 989 8 340 8 783
1.4 Sekundära inkomster 1 615 1 556 1 804 . 2 196 2 048
Afrika 1. Bytesbalans 402 637 639 848 1 003 1 037
1.1 Varor 187 436 489 534 633 705
1.2 Tjänster 209 194 147 342 346 281
1.3 Primära inkomster 5 5 3 . -15 10
1.4 Sekundära inkomster 2 2 . . 39 41
Amerika 1. Bytesbalans 5 588 6 139 6 921 6 535 4 885 5 187
1.1 Varor 1 788 2 248 3 097 2 686 2 259 2 348
1.2 Tjänster 2 244 2 358 2 236 2 622 2 203 2 325
1.3 Primära inkomster 1 545 1 517 1 574 1 198 350 446
1.4 Sekundära inkomster 11 . . . 72 68
Asien 1. Bytesbalans 6 883 7 307 7 792 7 766 6 520 6 632
1.1 Varor 4 207 4 294 5 121 4 886 3 856 3 899
1.2 Tjänster 2 355 2 597 2 333 2 416 2 177 2 245
1.3 Primära inkomster 314 410 335 454 384 391
1.4 Sekundära inkomster 6 7 . . 103 98
Australien Oceanien och övriga territorier 1. Bytesbalans 262 358 352 211 171 134
1.1 Varor 193 252 265 142 85 48
1.2 Tjänster 48 79 70 71 56 59
1.3 Primära inkomster 20 26 16 -3 21 19
1.4 Sekundära inkomster   1 . . 8 7
Världen 1. Bytesbalans 75 065 85 548 96 288 99 405 97 748 97 657
1.1 Varor 41 779 49 227 57 281 57 253 56 527 55 866
1.2 Tjänster 20 033 20 611 21 323 24 204 23 729 23 006
1.3 Primära inkomster 10 329 12 732 14 433 14 642 13 885 15 224
1.4 Sekundära inkomster 2 924 2 978 3 250 3 307 3 608 3 561
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2014, Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tau_003_sv.html