Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin 651 391 662 051 686 020 716 915 723 640
S11 Icke-finansiella företag 129 538 127 811 125 592 126 925 128 461
S121 Centralbanken 46 172 44 326 43 422 37 150 45 139
S122 Övriga monetära finansinstitut 239 901 246 706 260 840 289 902 291 291
S123 Penningmarknadsfonder 2 135 2 095 1 909 2 287 2 351
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 54 391 56 786 60 057 61 538 61 194
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 18 561 19 097 20 444 21 634 20 947
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 217 25 394 24 869 24 751 23 639
S1311 Staten 19 069 20 490 22 566 21 168 18 696
S1313 Lokalförvaltning 355 366 398 406 413
S1314 Socialskyddsfonder 104 325 107 264 113 807 118 802 119 095
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 726 11 716 12 117 12 353 12 415
Skulder S1 Totala ekonomin 641 678 658 028 681 559 713 326 722 809
S11 Icke-finansiella företag 169 760 172 668 175 566 181 019 183 737
S121 Centralbanken 10 630 10 579 10 330 10 469 10 607
S122 Övriga monetära finansinstitut 317 282 323 154 338 949 361 693 365 967
S123 Penningmarknadsfonder -14 8 7 -9 5
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 16 896 17 107 18 379 17 540 16 768
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 25 084 26 619 27 812 29 605 30 058
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 129 3 268 3 176 3 290 3 398
S1311 Staten 93 577 98 376 101 891 102 662 105 071
S1313 Lokalförvaltning 2 324 2 231 2 232 2 237 2 352
S1314 Socialskyddsfonder 2 984 3 005 3 191 3 807 3 832
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 26 1 013 27 1 014 1 014
Netto S1 Totala ekonomin 9 713 4 023 4 461 3 589 831
S11 Icke-finansiella företag -40 222 -44 857 -49 974 -54 094 -55 276
S121 Centralbanken 35 542 33 746 33 092 26 681 34 531
S122 Övriga monetära finansinstitut -77 381 -76 448 -78 110 -71 791 -74 676
S123 Penningmarknadsfonder 2 149 2 088 1 902 2 296 2 346
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 37 495 39 679 41 678 43 997 44 426
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -6 523 -7 521 -7 368 -7 972 -9 111
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 22 088 22 125 21 693 21 461 20 242
S1311 Staten -74 508 -77 887 -79 324 -81 494 -86 375
S1313 Lokalförvaltning -1 969 -1 865 -1 835 -1 831 -1 939
S1314 Socialskyddsfonder 101 341 104 259 110 616 114 995 115 263
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 700 10 703 12 091 11 339 11 401
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2015, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_003_sv.html