Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02
1. Bytesbalans 449 130 89 137 -583 -502
1.1 Varor 409 174 108 143 -161 -6
1.2 Tjänster -35 -70 -40 -42 -143 -159
1.3 Primära inkomster 211 167 162 177 93 37
1.4 Sekundära inkomster -136 -141 -141 -141 -373 -373
2. Kapitalbalans 13 29 29 29 12 12
3. Finansiell balans -114 743 -2 353 3 497 -2 359 -1 565
3.1 Direktinvesteringar -809 143 -2 750 1 675 -4 285 -3 961
3.2 Portföljinvesteringar 2 373 902 -3 520 1 112 2 157 4 387
3.3 Övriga investeringar -1 372 -325 4 465 458 394 -826
3.4 Finansiella derivat -152 39 -478 68 -656 -1 157
3.5 Valutareserv -155 -16 -70 183 31 -9
4. Restpost -575 584 -2 471 3 331 -1 788 -1 075
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2015, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tau_001_sv.html