Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 8 228 8 068 7 470 7 715 6 623 6 853
1.1 Varor 5 163 5 083 4 516 4 614 3 893 4 172
1.2 Tjänster 1 812 1 812 1 803 1 803 1 625 1 616
1.3 Primära inkomster 1 146 1 088 1 065 1 213 1 017 977
1.4 Sekundära inkomster 108 86 86 86 88 88
Utgifter 1. Bytesbalans 7 779 7 938 7 380 7 579 7 207 7 355
1.1 Varor 4 754 4 909 4 408 4 471 4 054 4 179
1.2 Tjänster 1 847 1 882 1 843 1 845 1 768 1 775
1.3 Primära inkomster 934 921 903 1 036 924 940
1.4 Sekundära inkomster 244 227 227 227 461 461
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tau_002_sv.html