Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/01 2015/02
1. Bytesbalans -3 826 -3 812 -583 -502
1.1 Varor 679 797 -161 -6
1.2 Tjänster -1 452 -1 434 -143 -159
1.3 Primära inkomster -541 -648 93 37
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -2 527 -373 -373
2. Kapitalbalans 202 200 12 12
3. Finansiell balans -9 254 -9 133 -2 359 -1 565
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -18 518 -4 285 -3 961
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 18 874 2 157 4 387
3.3 Övriga investeringar -178 -6 943 394 -826
3.4 Finansiella derivat -727 -2 460 -656 -1 157
3.5 Valutareserv -207 -86 31 -9
4. Restpost -5 630 -5 521 -1 788 -1 075
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tau_004_sv.html