Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, netto, miljoner euro

  År/månad
2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03
1. Bytesbalans 130 89 137 -583 -580 -554
1.1 Varor 174 108 143 -161 -21 133
1.2 Tjänster -70 -40 -42 -143 -179 -199
1.3 Primära inkomster 167 162 177 93 -7 -115
1.4 Sekundära inkomster -141 -141 -141 -373 -373 -373
2. Kapitalbalans 29 29 29 12 12 12
3. Finansiell balans 743 -2 353 3 497 -2 359 -1 637 -939
3.1 Direktinvesteringar 143 -2 750 1 675 -4 285 -4 020 -1 073
3.2 Portföljinvesteringar 902 -3 520 1 112 2 157 4 379 -3 569
3.3 Övriga investeringar -325 4 465 458 394 -823 3 956
3.4 Finansiella derivat 39 -478 68 -656 -1 164 -122
3.5 Valutareserv -16 -70 183 31 -9 -132
4. Restpost 584 -2 471 3 331 -1 788 -1 069 -398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2015, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, netto, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/03/mata_2015_03_2015-05-15_tau_001_sv.html