Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -16 241 -7 205 -10 162 14 237 -19 814 2 844
1. Direktinvesteringar 462 -1 721 2 717 5 212 -5 536 -467
2. Portföljinvesteringar 670 -483 -1 109 -98 2 524 -1 573
3. Övriga investeringar -7 156 3 394 -5 650 18 108 -8 456 16 289
4. Finansiella derivat -10 200 -8 324 -6 303 -9 017 -8 338 -11 272
5. Valutareserv -16 -70 183 31 -9 -132
Skulder Totalt -16 983 -4 852 -13 659 16 596 -18 177 3 783
1. Direktinvesteringar 319 1 029 1 043 9 498 -1 515 605
2. Portföljinvesteringar -232 3 037 -2 221 -2 255 -1 854 1 996
3. Övriga investeringar -6 831 -1 072 -6 109 17 714 -7 633 12 333
4. Finansiella derivat -10 239 -7 846 -6 371 -8 361 -7 174 -11 150
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/03/mata_2015_03_2015-05-15_tau_003_sv.html