Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/02 2015/03
1. Bytesbalans -3 826 -3 630 -580 -554
1.1 Varor 679 924 -21 133
1.2 Tjänster -1 452 -1 482 -179 -199
1.3 Primära inkomster -541 -538 -7 -115
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -2 534 -373 -373
2. Kapitalbalans 202 200 12 12
3. Finansiell balans -9 254 -6 451 -1 637 -939
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -15 826 -4 020 -1 073
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 15 560 4 379 -3 569
3.3 Övriga investeringar -178 -3 247 -823 3 956
3.4 Finansiella derivat -727 -2 632 -1 164 -122
3.5 Valutareserv -207 -307 -9 -132
4. Restpost -5 630 -3 021 -1 069 -398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/03/mata_2015_03_2015-05-15_tau_004_sv.html