Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/02 2015/03
1. Bytesbalans -3 826 -3 630 -580 -554
1.1 Varor 679 924 -21 133
1.2 Tjänster -1 452 -1 482 -179 -199
1.3 Primära inkomster -541 -538 -7 -115
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -2 534 -373 -373
2. Kapitalbalans 202 200 12 12
3. Finansiell balans -9 254 -6 451 -1 637 -939
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -15 826 -4 020 -1 073
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 15 560 4 379 -3 569
3.3 Övriga investeringar -178 -3 247 -823 3 956
3.4 Finansiella derivat -727 -2 632 -1 164 -122
3.5 Valutareserv -207 -307 -9 -132
4. Restpost -5 630 -3 021 -1 069 -398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/03/mata_2015_03_2015-05-15_tau_004_sv.html