Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin -6 051 -7 487 -12 402 -33 608 -2 737
S11 Icke-finansiella företag -8 545 -8 594 -7 945 -7 848 -5 265
S121 Centralbanken -2 021 -1 051 -6 682 7 773 5 031
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 684 2 179 7 301 -16 223 7 855
S123 Penningmarknadsfonder -37 -183 378 68 415
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 823 1 849 394 -1 090 1 057
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 25 871 804 -160 214
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 32 -1 105 -506 -1 307 2 068
S1311 Staten -1 862 -3 047 -4 497 -9 025 -5 474
S1313 Lokalförvaltning 6 11 7 6 -18
S1314 Socialskyddsfonder -19 1 405 -1 676 -5 892 -8 495
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -135 180 20 90 -124
Skulder S1 Totala ekonomin 1 687 -4 151 -12 336 -35 494 2 224
S11 Icke-finansiella företag -1 999 -4 825 -6 053 -10 236 334
S121 Centralbanken -26 -282 88 67 47
S122 Övriga monetära finansinstitut 5 067 4 686 99 -14 151 13 185
S123 Penningmarknadsfonder 21 -1 -16 15 -15
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 110 886 -1 138 -834 482
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 075 713 1 101 135 309
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 64 -116 40 27 -145
S1311 Staten -305 -3 118 -3 727 -5 903 -5 070
S1313 Lokalförvaltning -20 2 4 115 -69
S1314 Socialskyddsfonder -2 302 -2 096 -2 733 -4 730 -6 836
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer          
Netto S1 Totala ekonomin -7 738 -3 337 -66 1 886 -4 961
S11 Icke-finansiella företag -6 546 -3 769 -1 892 2 388 -5 598
S121 Centralbanken -1 996 -769 -6 769 7 705 4 983
S122 Övriga monetära finansinstitut -383 -2 507 7 203 -2 072 -5 330
S123 Penningmarknadsfonder -59 -183 394 54 429
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 712 963 1 532 -256 574
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 051 157 -297 -294 -95
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -32 -990 -546 -1 334 2 212
S1311 Staten -1 557 71 -770 -3 123 -404
S1313 Lokalförvaltning 26 8 2 -109 51
S1314 Socialskyddsfonder 2 283 3 501 1 057 -1 162 -1 659
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -135 180 20 90 -124
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_002_sv.html