Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/03 2015/04
1. Bytesbalans -3 826 -2 621 -362 -802
1.1 Varor 679 1 862 142 711
1.2 Tjänster -1 452 -1 213 -168 -68
1.3 Primära inkomster -541 -1 272 -142 -1 250
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -1 998 -194 -195
2. Kapitalbalans 202 214 17 13
3. Finansiell balans -9 254 -4 184 -944 -2 526
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -11 054 -1 079 -253
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 9 868 -3 569 -270
3.3 Övriga investeringar -178 528 3 953 -1 135
3.4 Finansiella derivat -727 -3 312 -116 -834
3.5 Valutareserv -207 -213 -132 -35
4. Restpost -5 630 -1 777 -599 -1 738
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_004_sv.html