Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
1. Bytesbalans 137 -405 -402 -362 -849 338
1.1 Varor 143 -111 -27 142 726 585
1.2 Tjänster -42 -123 -147 -168 -73 -66
1.3 Primära inkomster 177 23 -34 -142 -1 307 13
1.4 Sekundära inkomster -141 -194 -194 -194 -195 -195
2. Kapitalbalans 29 17 17 17 13 13
3. Finansiell balans 3 497 -2 445 -1 573 -944 -2 212 2 429
3.1 Direktinvesteringar 1 675 -4 375 -4 054 -1 079 -49 568
3.2 Portföljinvesteringar 1 112 2 157 4 404 -3 569 -154 -2 335
3.3 Övriga investeringar 458 397 -822 3 953 -1 141 5 602
3.4 Finansiella derivat 68 -656 -1 092 -116 -834 -1 322
3.5 Valutareserv 183 31 -9 -132 -35 -84
4. Restpost 3 331 -2 057 -1 187 -599 -1 376 2 079
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_001_sv.html