Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/04 2015/05
1. Bytesbalans -3 826 -2 015 -849 338
1.1 Varor 679 1 955 726 585
1.2 Tjänster -1 452 -1 022 -73 -66
1.3 Primära inkomster -541 -950 -1 307 13
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -1 998 -195 -195
2. Kapitalbalans 202 214 13 13
3. Finansiell balans -9 254 -2 985 -2 212 2 429
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -12 028 -49 568
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 5 942 -154 -2 335
3.3 Övriga investeringar -178 8 525 -1 141 5 602
3.4 Finansiella derivat -727 -5 167 -834 -1 322
3.5 Valutareserv -207 -258 -35 -84
4. Restpost -5 630 -1 184 -1 376 2 079
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_004_sv.html