Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06
1. Bytesbalans -405 -402 -362 -849 57 589
1.1 Varor -111 -27 142 726 589 446
1.2 Tjänster -123 -147 -168 -73 -69 -83
1.3 Primära inkomster 23 -34 -142 -1 307 -269 421
1.4 Sekundära inkomster -194 -194 -194 -195 -195 -195
2. Kapitalbalans 17 17 17 13 13 13
3. Finansiell balans -2 445 -1 573 -944 -2 212 2 984 1 719
3.1 Direktinvesteringar -4 375 -4 054 -1 079 -49 396 -4 684
3.2 Portföljinvesteringar 2 157 4 404 -3 569 -154 -1 479 -117
3.3 Övriga investeringar 397 -822 3 953 -1 141 5 475 6 930
3.4 Finansiella derivat -656 -1 092 -116 -834 -1 324 -676
3.5 Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266
4. Restpost -2 057 -1 187 -599 -1 376 2 914 1 117
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2015, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_001_sv.html