Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 6 726 6 946 7 949 8 175 7 697 7 903
1.1 Varor 3 912 4 177 4 823 4 776 4 570 4 652
1.2 Tjänster 1 616 1 608 1 609 1 745 1 743 1 743
1.3 Primära inkomster 1 099 1 063 1 419 1 553 1 282 1 406
1.4 Sekundära inkomster 99 99 99 102 102 102
Utgifter 1. Bytesbalans 7 131 7 348 8 311 9 024 7 641 7 314
1.1 Varor 4 023 4 204 4 680 4 050 3 981 4 206
1.2 Tjänster 1 739 1 755 1 777 1 818 1 812 1 826
1.3 Primära inkomster 1 076 1 096 1 561 2 860 1 551 985
1.4 Sekundära inkomster 293 293 293 297 297 297
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_002_sv.html