Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt 14 285 -19 811 2 789 -20 436 -4 999 13 441
1. Direktinvesteringar 5 280 -5 588 -502 120 -175 1 252
2. Portföljinvesteringar -98 2 529 -1 573 406 604 -2 332
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 263 -14 495 4 129 20 081
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 472 -5 826
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266
Skulder Totalt 16 730 -18 239 3 732 -18 224 -7 983 11 722
1. Direktinvesteringar 9 655 -1 534 577 169 -571 5 935
2. Portföljinvesteringar -2 255 -1 875 1 996 560 2 082 -2 215
3. Övriga investeringar 17 691 -7 656 12 310 -13 354 -1 346 13 151
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 150
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_003_sv.html