Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt 14 285 -19 811 2 789 -20 436 -4 999 13 441
1. Direktinvesteringar 5 280 -5 588 -502 120 -175 1 252
2. Portföljinvesteringar -98 2 529 -1 573 406 604 -2 332
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 263 -14 495 4 129 20 081
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 472 -5 826
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266
Skulder Totalt 16 730 -18 239 3 732 -18 224 -7 983 11 722
1. Direktinvesteringar 9 655 -1 534 577 169 -571 5 935
2. Portföljinvesteringar -2 255 -1 875 1 996 560 2 082 -2 215
3. Övriga investeringar 17 691 -7 656 12 310 -13 354 -1 346 13 151
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 150
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_003_sv.html