Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/05 2015/06
1. Bytesbalans -3 825 -1543 57 589
1.1 Varor 679 2 305 589 446
1.2 Tjänster -1 451 -864 -69 -83
1.3 Primära inkomster -541 -986 -269 421
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -1 998 -195 -195
2. Kapitalbalans 202 214 13 13
3. Finansiell balans -9 254 -650 2 984 1 719
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -17 294 396 -4 684
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 3 484 -1 479 -117
3.3 Övriga investeringar -178 19 012 5 475 6 930
3.4 Finansiella derivat -727 -5 835 -1 324 -676
3.5 Valutareserv -207 -17 -84 266
4. Restpost -5 630 679 2 914 1 117
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_004_sv.html