Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/05 2015/06
1. Bytesbalans -3 825 -1543 57 589
1.1 Varor 679 2 305 589 446
1.2 Tjänster -1 451 -864 -69 -83
1.3 Primära inkomster -541 -986 -269 421
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -1 998 -195 -195
2. Kapitalbalans 202 214 13 13
3. Finansiell balans -9 254 -650 2 984 1 719
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -17 294 396 -4 684
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 3 484 -1 479 -117
3.3 Övriga investeringar -178 19 012 5 475 6 930
3.4 Finansiella derivat -727 -5 835 -1 324 -676
3.5 Valutareserv -207 -17 -84 266
4. Restpost -5 630 679 2 914 1 117
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_004_sv.html