Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2
Inkomster 1. Bytesbalans 24 797 24 223 24 160 22 872 24 612
1.1 Varor 14 954 14 292 14 367 13 371 14 346
1.2.3 Transport 5 082 5 575 5 590 5 225 5 183
1.3 Primära inkomster 4 461 4 058 3 944 3 974 4 788
1.4 Sekundära inkomster 299 298 258 302 294
Utgifter 1. Bytesbalans 25 996 24 059 23 919 23 129 24 984
1.1 Varor 14 425 13 859 13 881 13 265 12 688
1.2.3 Transport 5 787 5 680 6 131 5 500 5 759
1.3 Primära inkomster 4 901 3 793 2 989 3 478 5 675
1.4 Sekundära inkomster 883 728 917 886 862
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2015, Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_001_sv.html