Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2
Tillgånger S1 Totala ekonomin -9 840 -11 474 -32 463 -2 409 -11 682
S11 Icke-finansiella företag -10 475 -6 954 -6 946 -4 936 -2 417
S121 Centralbanken -1 051 -6 682 7 773 5 031 5 070
S122 Övriga monetära finansinstitut 2 314 7 407 -16 107 7 855 -6 950
S123 Penningmarknadsfonder -183 378 68 415 -23
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 866 410 -1 073 1 070 1 465
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 450 728 -221 256 850
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1 117 -482 -1 303 2 014 -802
S1311 Staten -3 241 -4 671 -9 219 -5 474 -1 334
S1313 Lokalförvaltning 5 1   -18 -4
S1314 Socialskyddsfonder 1 415 -1 628 -5 522 -8 496 -7 181
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 178 18 88 -124 -354
Skulder S1 Totala ekonomin -7 339 -11 229 -35 119 1 249 -16 283
S11 Icke-finansiella företag -8 123 -5 462 -10 099 -451 -4 741
S121 Centralbanken -282 88 67 47 596
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 693 253 -14 635 12 826 -4 060
S123 Penningmarknadsfonder -7   -3 5 5
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 886 -1 138 -671 472 -2
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 814 1 259 624 424 49
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -297 54 80 -98 -268
S1311 Staten -3 041 -3 665 -5 885 -5 072 -3 460
S1313 Lokalförvaltning 113 115 236 -69 63
S1314 Socialskyddsfonder -2 096 -2 733 -4 834 -6 836 -4 464
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer         -
Netto S1 Totala ekonomin -2 501 -245 2 656 -3 657 4 601
S11 Icke-finansiella företag -2 352 -1 492 3 152 -4 486 2 324
S121 Centralbanken -769 -6 769 7 705 4 983 4 473
S122 Övriga monetära finansinstitut -2 379 7 154 -1 472 -4 972 -2 890
S123 Penningmarknadsfonder -176 378 71 410 -28
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 980 1 548 -402 598 1 467
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -364 -531 -845 -168 801
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -820 -536 -1 383 2 113 -535
S1311 Staten -200 -1 006 -3 334 -402 2 126
S1313 Lokalförvaltning -108 -114 -236 51 -67
S1314 Socialskyddsfonder 3 511 1 105 -689 -1 660 -2 717
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 178 18 88 -124 -354
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_002_sv.html