Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2
Tillgånger S1 Totala ekonomin -9 840 -11 474 -32 463 -2 409 -11 682
S11 Icke-finansiella företag -10 475 -6 954 -6 946 -4 936 -2 417
S121 Centralbanken -1 051 -6 682 7 773 5 031 5 070
S122 Övriga monetära finansinstitut 2 314 7 407 -16 107 7 855 -6 950
S123 Penningmarknadsfonder -183 378 68 415 -23
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 866 410 -1 073 1 070 1 465
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 450 728 -221 256 850
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1 117 -482 -1 303 2 014 -802
S1311 Staten -3 241 -4 671 -9 219 -5 474 -1 334
S1313 Lokalförvaltning 5 1   -18 -4
S1314 Socialskyddsfonder 1 415 -1 628 -5 522 -8 496 -7 181
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 178 18 88 -124 -354
Skulder S1 Totala ekonomin -7 339 -11 229 -35 119 1 249 -16 283
S11 Icke-finansiella företag -8 123 -5 462 -10 099 -451 -4 741
S121 Centralbanken -282 88 67 47 596
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 693 253 -14 635 12 826 -4 060
S123 Penningmarknadsfonder -7   -3 5 5
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 886 -1 138 -671 472 -2
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 814 1 259 624 424 49
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -297 54 80 -98 -268
S1311 Staten -3 041 -3 665 -5 885 -5 072 -3 460
S1313 Lokalförvaltning 113 115 236 -69 63
S1314 Socialskyddsfonder -2 096 -2 733 -4 834 -6 836 -4 464
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer         -
Netto S1 Totala ekonomin -2 501 -245 2 656 -3 657 4 601
S11 Icke-finansiella företag -2 352 -1 492 3 152 -4 486 2 324
S121 Centralbanken -769 -6 769 7 705 4 983 4 473
S122 Övriga monetära finansinstitut -2 379 7 154 -1 472 -4 972 -2 890
S123 Penningmarknadsfonder -176 378 71 410 -28
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 980 1 548 -402 598 1 467
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -364 -531 -845 -168 801
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -820 -536 -1 383 2 113 -535
S1311 Staten -200 -1 006 -3 334 -402 2 126
S1313 Lokalförvaltning -108 -114 -236 51 -67
S1314 Socialskyddsfonder 3 511 1 105 -689 -1 660 -2 717
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 178 18 88 -124 -354
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_002_sv.html