Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 679 302 709 874 718 949 798 817 754 442
S11 Yritykset 117 651 118 485 120 922 127 830 132 873
S121 Keskuspankki 43 422 37 150 45 139 51 141 55 763
S122 Muut rahalaitokset 260 930 290 029 291 461 334 274 285 758
S123 Rahamarkkinarahastot 1 909 2 287 2 351 2 765 2 732
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 60 260 61 796 62 403 68 673 67 995
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 20 344 21 570 20 907 23 437 23 931
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 525 25 428 24 458 27 713 25 983
S1311 Valtionhallinto 22 639 21 216 18 742 20 529 21 822
S1313 Paikallishallinto 417 435 436 482 427
S1314 Sosiaaliturvarahastot 114 107 119 155 119 744 128 217 124 191
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 098 12 325 12 387 13 756 12 966
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 674 770 706 559 720 466 801 293 740 569
S11 Yritykset 170 022 175 963 182 568 202 513 194 985
S121 Keskuspankki 10 330 10 469 10 607 10 748 11 300
S122 Muut rahalaitokset 336 734 359 549 363 020 412 774 367 740
S123 Rahamarkkinarahastot 40 40 37 42 46
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 18 379 17 540 17 260 19 223 18 857
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 27 651 29 787 31 014 35 353 33 173
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 018 3 152 3 317 3 283 3 016
S1311 Valtionhallinto 101 946 102 682 105 109 109 180 104 691
S1313 Paikallishallinto 2 445 2 555 2 791 2 602 2 665
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 191 3 807 3 728 4 589 3 108
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 014 1 014 1 014 988 988
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 4 532 3 316 -1 516 -2 477 13 873
S11 Yritykset -52 371 -57 478 -61 646 -74 683 -62 112
S121 Keskuspankki 33 092 26 681 34 531 40 393 44 462
S122 Muut rahalaitokset -75 804 -69 520 -71 559 -78 500 -81 982
S123 Rahamarkkinarahastot 1 869 2 247 2 314 2 724 2 686
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 41 881 44 255 45 143 49 450 49 139
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 307 -8 217 -10 107 -11 916 -9 242
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 22 507 22 276 21 141 24 430 22 967
S1311 Valtionhallinto -79 308 -81 466 -86 367 -88 650 -82 868
S1313 Paikallishallinto -2 028 -2 121 -2 355 -2 120 -2 238
S1314 Sosiaaliturvarahastot 110 916 115 348 116 017 123 628 121 083
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 084 11 311 11 372 12 768 11 979
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.9. 2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_003_fi.html