Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2
Tillgånger S1 Totala ekonomin 679 302 709 874 718 949 798 817 754 442
S11 Icke-finansiella företag 117 651 118 485 120 922 127 830 132 873
S121 Centralbanken 43 422 37 150 45 139 51 141 55 763
S122 Övriga monetära finansinstitut 260 930 290 029 291 461 334 274 285 758
S123 Penningmarknadsfonder 1 909 2 287 2 351 2 765 2 732
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 60 260 61 796 62 403 68 673 67 995
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 20 344 21 570 20 907 23 437 23 931
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 525 25 428 24 458 27 713 25 983
S1311 Staten 22 639 21 216 18 742 20 529 21 822
S1313 Lokalförvaltning 417 435 436 482 427
S1314 Socialskyddsfonder 114 107 119 155 119 744 128 217 124 191
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 098 12 325 12 387 13 756 12 966
Skulder S1 Totala ekonomin 674 770 706 559 720 466 801 293 740 569
S11 Icke-finansiella företag 170 022 175 963 182 568 202 513 194 985
S121 Centralbanken 10 330 10 469 10 607 10 748 11 300
S122 Övriga monetära finansinstitut 336 734 359 549 363 020 412 774 367 740
S123 Penningmarknadsfonder 40 40 37 42 46
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 18 379 17 540 17 260 19 223 18 857
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 27 651 29 787 31 014 35 353 33 173
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 018 3 152 3 317 3 283 3 016
S1311 Staten 101 946 102 682 105 109 109 180 104 691
S1313 Lokalförvaltning 2 445 2 555 2 791 2 602 2 665
S1314 Socialskyddsfonder 3 191 3 807 3 728 4 589 3 108
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 014 1 014 1 014 988 988
Netto S1 Totala ekonomin 4 532 3 316 -1 516 -2 477 13 873
S11 Icke-finansiella företag -52 371 -57 478 -61 646 -74 683 -62 112
S121 Centralbanken 33 092 26 681 34 531 40 393 44 462
S122 Övriga monetära finansinstitut -75 804 -69 520 -71 559 -78 500 -81 982
S123 Penningmarknadsfonder 1 869 2 247 2 314 2 724 2 686
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 41 881 44 255 45 143 49 450 49 139
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 307 -8 217 -10 107 -11 916 -9 242
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 22 507 22 276 21 141 24 430 22 967
S1311 Staten -79 308 -81 466 -86 367 -88 650 -82 868
S1313 Lokalförvaltning -2 028 -2 121 -2 355 -2 120 -2 238
S1314 Socialskyddsfonder 110 916 115 348 116 017 123 628 121 083
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 084 11 311 11 372 12 768 11 979
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2015, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_003_sv.html