Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/06 2015/07
1. Vaihtotase -1 777 837 702 376
1.1 Tavarat 1 318 3 173 413 357
1.2 Palvelut -1 820 -1 549 -199 -95
1.3 Ensitulo 1 130 1 455 678 257
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 406 -2 241 -189 -143
2. Pääomatase 188 212 17 13
3. Rahoitustase -8 395 4 206 3 605 -1 204
3.1 Suorat sijoitukset -12 552 -14 916 -4 442 -378
3.2 Arvopaperisijoitukset 4 619 9 872 1 486 2 673
3.3 Muut sijoitukset 293 15 099 6 975 -3 027
3.4 Johdannaiset -547 -5 628 -680 -259
3.5 Valuuttavaranto -207 -221 266 -213
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -6 806 3 157 2 886 -1 593
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.9. 2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_004_fi.html