Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/06 2015/07
1. Bytesbalans -1 777 837 702 376
1.1 Varor 1 318 3 173 413 357
1.2 Tjänster -1 820 -1 549 -199 -95
1.3 Primära inkomster 1 130 1 455 678 257
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 241 -189 -143
2. Kapitalbalans 188 212 17 13
3. Finansiell balans -8 395 4 206 3 605 -1 204
3.1 Direktinvesteringar -12 552 -14 916 -4 442 -378
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 9 872 1 486 2 673
3.3 Övriga investeringar 293 15 099 6 975 -3 027
3.4 Finansiella derivat -547 -5 628 -680 -259
3.5 Valutareserv -207 -221 266 -213
4. Restpost -6 806 3 157 2 886 -1 593
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_004_sv.html