Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/06 2015/07
1. Bytesbalans -1 777 837 702 376
1.1 Varor 1 318 3 173 413 357
1.2 Tjänster -1 820 -1 549 -199 -95
1.3 Primära inkomster 1 130 1 455 678 257
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 241 -189 -143
2. Kapitalbalans 188 212 17 13
3. Finansiell balans -8 395 4 206 3 605 -1 204
3.1 Direktinvesteringar -12 552 -14 916 -4 442 -378
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 9 872 1 486 2 673
3.3 Övriga investeringar 293 15 099 6 975 -3 027
3.4 Finansiella derivat -547 -5 628 -680 -259
3.5 Valutareserv -207 -221 266 -213
4. Restpost -6 806 3 157 2 886 -1 593
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_004_sv.html