Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08
Kontotransaktion                  
Inkomster 1. Bytesbalans 7 145 7 352 8 376 8 302 8 065 8 245 7 785 7 305
1.1 Varor 4 068 4 311 4 992 4 905 4 684 4 757 4 623 4 156
1.2 Tjänster 1 742 1 742 1 742 1 729 1 729 1 725 1 756 1 756
1.3 Primära inkomster 1 234 1 199 1 541 1 570 1 554 1 665 1 307 1 293
1.4 Sekundära inkomster 101 101 101 98 98 98 99 99
Utgifter 1. Bytesbalans 7 198 7 435 8 496 9 573 7 868 7 543 7 441 7 110
1.1 Varor 4 096 4 300 4 869 4 226 4 118 4 344 4 319 4 059
1.2 Tjänster 1 816 1 829 1 856 1 921 1 914 1 924 1 855 1 839
1.3 Primära inkomster 990 1 011 1 477 3 139 1 548 987 1 023 969
1.4 Sekundära inkomster 295 295 295 287 287 287 243 243
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_002_sv.html