Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/07 2015/08
1. Bytesbalans -1 777 833 345 195
1.1 Varor 1 318 3 166 304 97
1.2 Tjänster -1 820 -1 622 -99 -83
1.3 Primära inkomster 1 130 1 529 283 324
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 241 -143 -143
2. Kapitalbalans 188 212 13 13
3. Finansiell balans -8 395 -1 438 -1 008 -4 014
3.1 Direktinvesteringar -12 552 -15 707 -190 -972
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 9 300 2 673 1 875
3.3 Övriga investeringar 293 10 940 -3 028 -4 587
3.4 Finansiella derivat -547 -5 767 -249 -358
3.5 Valutareserv -207 -205 -213 28
4. Restpost -6 806 -2 483 -1 366 -4 222
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_004_sv.html