Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09
Kontotransaktion                    
Tillgångar Totalt 14 396 -19 706 2 920 -20 375 -4 689 15 409 -22 483 15 999 -18 078
1. Direktinvesteringar 5 414 -5 454 -382 142 101 330 873 165 -319
2. Portföljinvesteringar -121 2 501 -1 586 399 592 548 -2 458 1 653 -2 030
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 286 -14 449 4 175 20 105 -15 725 19 185 -9 906
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 473 -5 841 -4 959 -5 033 -5 975
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28 151
Skulder Totalt 16 632 -18 386 2 985 -18 144 -7 933 9 938 -21 475 20 011 -26 717
1. Direktinvesteringar 9 568 -1 621 570 207 -563 5 783 1 064 1 137 -5 013
2. Portföljinvesteringar -2 261 -1 931 1 262 560 2 082 -3 837 -5 131 -222 3 493
3. Övriga investeringar 17 687 -7 660 12 303 -13 312 -1 304 13 153 -12 697 23 772 -19 568
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 160 -4 711 -4 677 -5 630
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_003_sv.html