Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/08 2015/09
1. Bytesbalans -1 932 607 177 395
1.1 Varor 900 2 744 82 242
1.2 Tjänster -1 825 -1 672 -86 -81
1.3 Primära inkomster 1 398 1 776 324 377
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 241 -143 -143
2. Kapitalbalans 188 212 13 13
3. Finansiell balans -7 401 8 988 -4 012 8 639
3.1 Direktinvesteringar -13 465 -11 369 -972 4 694
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 4 226 1 875 -5 523
3.3 Övriga investeringar 2 340 21 991 -4 587 9 662
3.4 Finansiella derivat -687 -5 961 -356 -345
3.5 Valutareserv -207 101 28 151
4. Restpost -5 656 8 168 -4 201 8 231
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_004_sv.html