Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/08 2015/09
1. Bytesbalans -1 932 607 177 395
1.1 Varor 900 2 744 82 242
1.2 Tjänster -1 825 -1 672 -86 -81
1.3 Primära inkomster 1 398 1 776 324 377
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 241 -143 -143
2. Kapitalbalans 188 212 13 13
3. Finansiell balans -7 401 8 988 -4 012 8 639
3.1 Direktinvesteringar -13 465 -11 369 -972 4 694
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 4 226 1 875 -5 523
3.3 Övriga investeringar 2 340 21 991 -4 587 9 662
3.4 Finansiella derivat -687 -5 961 -356 -345
3.5 Valutareserv -207 101 28 151
4. Restpost -5 656 8 168 -4 201 8 231
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_004_sv.html