Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin -11 788 -32 482 -2 390 -9 656 -22 914
S11 Icke-finansiella företag -7 221 -6 998 -4 918 -3 419 -6 795
S121 Centralbanken -6 682 7 773 5 031 5 208 -841
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 407 -16 107 7 855 -6 950 -10 408
S123 Penningmarknadsfonder 378 68 415 -23 -67
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 410 -1 073 1 070 1 465 -180
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 708 -206 256 850 806
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -482 -1 303 2 014 -819 915
S1311 Staten -4 671 -9 219 -5 474 -1 334 -5 009
S1313 Lokalförvaltning 1   -18 -4 29
S1314 Socialskyddsfonder -1 655 -5 504 -8 496 -4 275 -1 594
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 18 88 -124 -354 230
Skulder S1 Totala ekonomin -11 151 -34 987 1 231 -16 139 -24 558
S11 Icke-finansiella företag -5 369 -9 952 -454 -4 724 -10 405
S121 Centralbanken 88 67 47 734 -88
S122 Övriga monetära finansinstitut 253 -14 635 12 826 -4 060 -7 298
S123 Penningmarknadsfonder   -3 5 5 1
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -1 138 -671 472 -2 4
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 257 623 422 47 1 237
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 41 67 -111 -280 -7
S1311 Staten -3 665 -5 885 -5 072 -3 456 -3 641
S1313 Lokalförvaltning 115 236 -69 63 15
S1314 Socialskyddsfonder -2 733 -4 834 -6 836 -4 464 -4 375
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer - - - - -
Netto S1 Totala ekonomin -637 2 506 -3 621 6 483 1 643
S11 Icke-finansiella företag -1 852 2 954 -4 464 1 305 3 611
S121 Centralbanken -6 769 7 705 4 983 4 473 -753
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 154 -1 472 -4 972 -2 890 -3 110
S123 Penningmarknadsfonder 378 71 410 -28 -68
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 548 -402 598 1 467 -184
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -549 -829 -166 803 -431
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -523 -1 370 2 126 -538 921
S1311 Staten -1 006 -3 334 -402 2 122 -1 368
S1313 Lokalförvaltning -114 -236 51 -67 15
S1314 Socialskyddsfonder 1 078 -670 -1 660 190 2 780
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 18 88 -124 -354 230
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_002_sv.html