Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin -11 788 -32 482 -2 390 -9 656 -22 914
S11 Icke-finansiella företag -7 221 -6 998 -4 918 -3 419 -6 795
S121 Centralbanken -6 682 7 773 5 031 5 208 -841
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 407 -16 107 7 855 -6 950 -10 408
S123 Penningmarknadsfonder 378 68 415 -23 -67
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 410 -1 073 1 070 1 465 -180
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 708 -206 256 850 806
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -482 -1 303 2 014 -819 915
S1311 Staten -4 671 -9 219 -5 474 -1 334 -5 009
S1313 Lokalförvaltning 1   -18 -4 29
S1314 Socialskyddsfonder -1 655 -5 504 -8 496 -4 275 -1 594
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 18 88 -124 -354 230
Skulder S1 Totala ekonomin -11 151 -34 987 1 231 -16 139 -24 558
S11 Icke-finansiella företag -5 369 -9 952 -454 -4 724 -10 405
S121 Centralbanken 88 67 47 734 -88
S122 Övriga monetära finansinstitut 253 -14 635 12 826 -4 060 -7 298
S123 Penningmarknadsfonder   -3 5 5 1
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -1 138 -671 472 -2 4
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 257 623 422 47 1 237
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 41 67 -111 -280 -7
S1311 Staten -3 665 -5 885 -5 072 -3 456 -3 641
S1313 Lokalförvaltning 115 236 -69 63 15
S1314 Socialskyddsfonder -2 733 -4 834 -6 836 -4 464 -4 375
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer - - - - -
Netto S1 Totala ekonomin -637 2 506 -3 621 6 483 1 643
S11 Icke-finansiella företag -1 852 2 954 -4 464 1 305 3 611
S121 Centralbanken -6 769 7 705 4 983 4 473 -753
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 154 -1 472 -4 972 -2 890 -3 110
S123 Penningmarknadsfonder 378 71 410 -28 -68
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 548 -402 598 1 467 -184
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -549 -829 -166 803 -431
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -523 -1 370 2 126 -538 921
S1311 Staten -1 006 -3 334 -402 2 122 -1 368
S1313 Lokalförvaltning -114 -236 51 -67 15
S1314 Socialskyddsfonder 1 078 -670 -1 660 190 2 780
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 18 88 -124 -354 230
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_002_sv.html