Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin 709 977 719 062 798 646 753 126 731 933
S11 Icke-finansiella företag 118 587 121 035 127 656 131 511 129 303
S121 Centralbanken 37 150 45 139 51 141 55 900 54 800
S122 Övriga monetära finansinstitut 290 029 291 461 334 274 285 758 278 712
S123 Penningmarknadsfonder 2 287 2 351 2 765 2 732 2 657
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 61 796 62 403 68 673 67 995 64 061
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 21 570 20 907 23 437 23 931 24 512
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 428 24 458 27 716 25 983 26 320
S1311 Staten 21 216 18 742 20 529 21 822 17 812
S1313 Lokalförvaltning 435 436 482 427 447
S1314 Socialskyddsfonder 119 155 119 744 128 217 124 101 121 668
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 325 12 387 13 756 12 966 11 642
Skulder S1 Totala ekonomin 709 842 725 174 805 087 743 802 731 129
S11 Icke-finansiella företag 176 056 182 661 202 602 194 714 186 070
S121 Centralbanken 10 469 10 607 10 748 11 437 11 216
S122 Övriga monetära finansinstitut 359 540 363 007 412 761 367 727 364 039
S123 Penningmarknadsfonder 40 37 42 46 47
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 17 540 17 260 19 223 18 857 17 704
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 29 787 31 014 35 351 33 169 35 546
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 119 1 284 1 250 983 987
S1311 Staten 107 915 111 771 114 932 110 107 108 644
S1313 Lokalförvaltning 2 555 2 791 2 602 2 665 2 680
S1314 Socialskyddsfonder 3 807 3 728 4 589 3 108 3 208
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 014 1 014 988 988 988
Netto S1 Totala ekonomin 135 -6 112 -6 441 9 324 805
S11 Icke-finansiella företag -57 469 -61 626 -74 947 -63 204 -56 766
S121 Centralbanken 26 681 34 531 40 393 44 462 43 584
S122 Övriga monetära finansinstitut -69 510 -71 546 -78 487 -81 969 -85 327
S123 Penningmarknadsfonder 2 247 2 314 2 724 2 686 2 610
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 44 255 45 143 49 450 49 139 46 357
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -8 217 -10 107 -11 914 -9 238 -11 034
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 24 309 23 174 26 466 25 000 25 334
S1311 Staten -86 699 -93 029 -94 403 -88 285 -90 833
S1313 Lokalförvaltning -2 121 -2 355 -2 120 -2 238 -2 233
S1314 Socialskyddsfonder 115 348 116 017 123 628 120 992 118 460
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 311 11 372 12 768 11 979 10 654
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2015, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_003_sv.html