Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/09 2015/10
1. Bytesbalans -1 932 639 425 -25
1.1 Varor 900 2 479 210 32
1.2 Tjänster -1 825 -1 374 -17 -143
1.3 Primära inkomster 1 398 1 766 372 306
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 233 -141 -220
2. Kapitalbalans 188 224 17 24
3. Finansiell balans -7 401 6 800 5 107 443
3.1 Direktinvesteringar -13 465 -13 545 1 084 42
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 6 844 -5 526 3 386
3.3 Övriga investeringar 2 340 19 492 9 744 -2 892
3.4 Finansiella derivat -687 -6 110 -346 -94
3.5 Valutareserv -207 119 151 1
4. Restpost -5 656 5 937 4 666 443
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12. 2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_004_sv.html