Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/10 2015/11
1. Bytesbalans -1 932 637 13 -21
1.1 Varor 900 2 409 75 -20
1.2 Tjänster -1 825 -1 339 -148 -132
1.3 Primära inkomster 1 398 1 799 306 351
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 233 -220 -220
2. Kapitalbalans 188 224 24 24
3. Finansiell balans -7 401 1 195 422 -7 695
3.1 Direktinvesteringar -13 465 -13 733 42 -2 954
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 6 317 3 409 -3 858
3.3 Övriga investeringar 2 340 13 722 -2 892 -1 293
3.4 Finansiella derivat -687 -5 112 -138 597
3.5 Valutareserv -207 2 1 -187
4. Restpost -5 656 335 385 -7 699
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3318, Katri Kaaja 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/11/mata_2015_11_2016-01-15_tau_004_sv.html