Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringar i denna statistic

  Publicering i 30.09.2015 Senaste publivering 30.09.2016 Revidering miljoner euro
1. Bytesbalans 2014 -2850 -3366 -516
1.1 Varor 2014 83 251 168
1.2 Tjänster 2014 -1662 -1447 215
1.3 Primära inkomster 2014 1248 212 -1036
1.4 Sekundära inkomster 2014 -2518 -2381 136

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_rev_001_sv.html