Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2016

Bytesbalansen visade ett underskott år 2015. Nettoställningen mot utlandet positiv

År 2015 minskade underskottet i bytesbalansen till 0,9 miljarder euro. Handelsbalansen förstärktes klart, eftersom varuimporten minskade snabbare än varuexporten. Underskottet i tjänstebalansen ökade i och med att importen av tjänster ökade snabbare än tjänsteexporten. Under år 2015 var nettokapitalinflödet till Finland 2,0 miljarder euro. Nettoställningen mot utlandet var positiv i slutet av året och uppgick till 1,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.


Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tie_001_sv.html