Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin -32 482 -2 165 -9 704 -23 059 -59 374
S11 Icke-finansiella företag -6 998 -4 704 -3 484 -7 008 -7 211
S121 Centralbanken 7 773 5 031 5 208 -850 -9 176
S122 Övriga monetära finansinstitut -16 107 7 854 -6 950 -10 396 -32 221
S123 Penningmarknadsfonder 68 415 -23 -67 -97
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -1 073 1 070 1 470 -180 1 000
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -206 256 850 806 201
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1 303 2 068 -790 928 177
S1311 Staten -9 219 -5 527 -1 363 -5 022 -8 695
S1313 Lokalförvaltning   -18 -4 29 8
S1314 Socialskyddsfonder -5 504 -8 496 -4 275 -1 540 -3 620
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 88 -112 -342 242 262
Skulder S1 Totala ekonomin -34 987 1 931 -15 453 -23 878 -54 490
S11 Icke-finansiella företag -9 952 255 -4 028 -9 694 -3 861
S121 Centralbanken 67 47 734 -97 89
S122 Övriga monetära finansinstitut -14 635 12 831 -4 057 -7 295 -40 450
S123 Penningmarknadsfonder -3 5 5 1 -11
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -671 472 -2 4 209
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 623 422 47 1 237 107
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 67 -111 -280 -7 59
S1311 Staten -5 885 -5 072 -3 456 -3 641 -6 342
S1313 Lokalförvaltning 236 -81 50 -10 42
S1314 Socialskyddsfonder -4 834 -6 836 -4 464 -4 375 -4 332
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer          
Netto S1 Totala ekonomin 2 506 -4 097 5 749 818 -4 884
S11 Icke-finansiella företag 2 954 -4 959 544 2 686 -3 350
S121 Centralbanken 7 705 4 983 4 473 -753 -9 266
S122 Övriga monetära finansinstitut -1 472 -4 977 -2 893 -3 101 8 229
S123 Penningmarknadsfonder 71 410 -28 -68 -86
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -402 598 1 472 -184 790
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -829 -166 803 -431 94
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1 370 2 179 -510 934 118
S1311 Staten -3 334 -455 2 094 -1 381 -2 353
S1313 Lokalförvaltning -236 64 -53 39 -34
S1314 Socialskyddsfonder -670 -1 660 190 2 834 712
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 88 -112 -342 242 262
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2016, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_002_sv.html