Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2015/12 2016/01
1. Bytesbalans 287 257 27 -86
1.1 Varor 2 522 2 467 70 -83
1.2 Tjänster -1 282 -1 262 -128 -55
1.3 Primära inkomster 1 193 1 207 265 276
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 155 -180 -224
2. Kapitalbalans 202 202 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -977 2 936 -963
3.1 Direktinvesteringar -16 976 -2 885 -512 9 923
3.2 Portföljinvesteringar 631 -14 526 -4 480 -13 016
3.3 Övriga investeringar 19 253 22 735 7 967 3 735
3.4 Finansiella derivat -5 102 -5 784 -1 -1 337
3.5 Valutareserv -219 -517 -38 -267
4. Restpost -2 902 -1 436 2 892 -894
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_004_sv.html