Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/02 2016/03
1. Bytesbalans 287 404 109 -136
1.1 Varor 2 522 2 457 133 29
1.2 Tjänster -1 282 -1 228 -83 -79
1.3 Primära inkomster 1 193 1 338 282 130
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 162 -224 -216
2. Kapitalbalans 202 202 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -3 240 -839 -2 825
3.1 Direktinvesteringar -16 976 5 201 3 473 -202
3.2 Portföljinvesteringar 631 -10 598 -597 6 058
3.3 Övriga investeringar 19 253 6 452 -4 307 -8 748
3.4 Finansiella derivat -5 102 -4 213 229 134
3.5 Valutareserv -219 -81 363 -67
4. Restpost -2 902 -3 846 -964 -2 706
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/03/mata_2016_03_2016-05-13_tau_004_sv.html