Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/04 2016/05
1. Bytesbalans 287 1 228 -370 78
1.1 Varor 2 522 1 095 -49 69
1.2 Tjänster -1 282 -1 005 -106 -97
1.3 Primära inkomster 1 193 3 286 -28 293
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 148 -187 -187
2. Kapitalbalans 202 119 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -4 196 445 -26
3.1 Direktinvesteringar -16 976 9 291 2 989 2 448
3.2 Portföljinvesteringar 631 -6 108 4 228 -1 489
3.3 Övriga investeringar 19 253 -7 027 -6 858 -2 442
3.4 Finansiella derivat -5 102 -712 88 1 132
3.5 Valutareserv -219 360 -2 325
4. Restpost -2 902 -5 543 797 -121
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Heinonen 029 551 3373, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/05/mata_2016_05_2016-07-15_tau_004_sv.html