Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/06 2016/07
1. Bytesbalans -870 -1 583 -304 -421
1.1 Varor 1 865 330 489 -7
1.2 Tjänster -1 608 -1 427 -258 -51
1.3 Primära inkomster 1 194 1 353 -388 -230
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 838 -147 -133
2. Kapitalbalans 160 94 15 17
3. Finansiell balans -2 024 -7 404 3 799 -2 370
3.1 Direktinvesteringar -15 764 15 815 1 806 602
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -18 672 -1 645 -2 499
3.3 Övriga investeringar 21 810 -5 330 2 726 251
3.4 Finansiella derivat -5 047 525 785 -549
3.5 Valutareserv -219 258 127 -175
4. Restpost -1 314 -5 915 4 088 -1 966
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/07/mata_2016_07_2016-09-15_tau_004_sv.html