Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/07 2016/08
1. Bytesbalans -870 -1 922 -442 -166
1.1 Varor 1 865 76 -28 -302
1.2 Tjänster -1 608 -1 491 -56 -71
1.3 Primära inkomster 1 194 1 332 -225 301
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 838 -133 -95
2. Kapitalbalans 160 94 17 13
3. Finansiell balans -2 024 -6 631 -2 422 -2 261
3.1 Direktinvesteringar -15 764 15 539 522 -957
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -17 099 -2 499 3 198
3.3 Övriga investeringar 21 810 -6 701 251 -5 111
3.4 Finansiella derivat -5 047 1 301 -520 510
3.5 Valutareserv -219 330 -175 99
4. Restpost -1 314 -4 804 -1 998 -2 108
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tau_004_sv.html