Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 År 2016 2016/11 2016/12
1. Bytesbalans -872 -1 788 132 -297
1.1 Varor 1865 302 4 -305
1.2 Tjänster -1608 -2 129 -114 -122
1.3 Primära inkomster 1194 1 909 383 271
1.4 Sekundära inkomster -2319 -1 871 -141 -141
2. Kapitalbalans 162 95 13 13
3. Finansiell balans -2024 -5 705 -5 003 4 987
3.1 Direktinvesteringar -15765 20 239 -180 930
3.2 Portföljinvesteringar -2804 -7 181 -8 179 -575
3.3 Övriga investeringar 21809 -18 447 3 076 5 298
3.4 Finansiella derivat -5047 -853 307 -688
3.5 Valutareserv -221 538 -28 21
4. Restpost -1313 -4 012 -5 149 5 271
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/12/mata_2016_12_2017-02-15_tau_004_sv.html