Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellen har korrigerats 15.5. klo: 12:00)

  År 2016 12 mån. glidande summa 2017/02 2017/03
1. Bytesbalans -2 290 -2 227 -25 -76
1.1 Varor 582 1 445 79 353
1.2 Tjänster -2 669 -2 908 -163 -193
1.3 Primära inkomster 1 747 1 187 150 -143
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -1 951 -92 -92
2. Kapitalbalans 175 175 15 15
3. Finansiell balans -5 159 4 549 -1 921 -1 933
3.1 Direktinvesteringar 20 539 10 109 285 285
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 4 685 987 -4 883
3.3 Övriga investeringar -18 582 -10 044 -3 075 2 917
3.4 Finansiella derivat -1 098 -551 -88 -128
3.5 Valutareserv 538 350 -30 -125
4. Restpost -3 044 6 601 -1 910 -1 872
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellen har korrigerats 15.5. klo: 12:00) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/03/mata_2017_03_2017-05-15_tau_004_sv.html